Vol 12, No 11 (November 30, 2023): Translational Lung Cancer Research

Original Article

Residual tumor descriptors proposed by the International Association for the Study of Lung Cancer may not be applicable to stage I and ground-glass opacity-featured non-small cell lung cancer
Zhexu Wen, Fangqiu Fu, Yue Zhao, Zhendong Gao, Han Han, Hang Li, Ting Ye, Hong Hu, Yihua Sun, Yuan Li, Yang Zhang, Haiquan Chen
Identifying factors causing failure of nodal staging by endobronchial ultrasound-guided transbronchial needle aspiration in non-small cell lung cancer
Clara So, Yuji Matsumoto, Tatsuya Imabayashi, Keigo Uchimura, Yuichiro Ohe, Hideaki Furuse, Takaaki Tsuchida
Pathological and radiological T descriptors in invasive lung adenocarcinoma: from correlations to prognostic significance
Zelin Ma, Han Han, Hang Cao, Shengping Wang, Yuan Li, Yang Zhang, Haiquan Chen
Seven preoperative factors have strong predictive value for postoperative pneumonia in patients undergoing thoracoscopic lung cancer surgery
Hongliang Bian, Minghui Liu, Jinghao Liu, Ming Dong, Goohyeon Hong, Apostolos C. Agrafiotis, Akshay J. Patel, Lei Ding, Jingbo Wu, Jun Chen
A retrospective comparative cohort study: concurrent versus consolidative immunotherapy with chemoradiotherapy in EGFR- or ALK-negative unresectable stage III non-small cell lung cancer
Yonghui Wu, Zhiyi Guo, Lu Meng, Rui Fan, Cesare Gridelli, Henry S. Park, Yajuan Cao, Lixin Wang
Comparison of lobectomy performed through Toumai® surgical robot and da Vinci surgical robot in early-stage non-small cell lung cancer: a retrospective study of early perioperative results
Jia Huang, Hongda Zhu, Peiji Lu, Jiantao Li, Yu Tian, Yoshiaki Takase, Piergiorgio Muriana, François Montagne, Hao Lin, Long Jiang, Qingquan Luo
Osimertinib versus comparator first-generation epidermal growth factor receptor tyrosine kinase inhibitors as first-line treatment in patients with advanced EGFR-mutated non-small cell lung cancer: a Chinese, multicenter, real-world cohort study
Dongming Zhang, Xiaoyan Liu, Fangfang Shen, Dahai Zhao, Yuequan Shi, Haoran Zhang, Jia Liu, Xiaoxing Gao, Minjiang Chen, Jing Zhao, Wei Zhong, Junzhen Gao, Min He, Yonggang Liu, Xiaoling Yang, Jianwen Qin, Yuling Tang, Xinlin Mu, Yangchun Gu, Shucai Zhang, Xueqin Chen, Li Pang, Qingwei Meng, Ye Guo, Yuhui Zhang, Wei Li, Puyuan Xing, Yuan Cheng, Tao Xin, Qingxia Li, Yu Li, Jun Chen, Feng Gao, Bo Jin, Antonio Rossi, Hiroyuki Adachi, Francesco Guerrera, Hatim Husain, Yan Xu, Mengzhao Wang
Microbiota modulate lung squamous cell carcinoma lymph node metastasis through microbiota-geneset correlation network
Peng Liang, Hongsheng Deng, Yi Zhao, Ying Chen, Jingna Zhang, Jianxing He, Wenhua Liang
Impact of chronic obstructive pulmonary disease on lung cancer symptom burden: a population-based study in Ontario, Canada
Stacey J. Butler, Alexander V. Louie, Rinku Sutradhar, Lawrence Paszat, Dina Brooks, Andrea S. Gershon
Real-world first-line afatinib for advanced EGFR mutation-positive non-small cell lung cancer in Korea: updated survival data
Juwhan Choi, Chang Min Choi, Yoon Soo Chang, Kye Young Lee, Seung Joon Kim, Sei Hoon Yang, Jeong Seon Ryu, Jeong Eun Lee, Shin Yup Lee, Ji Young Park, Young-Chul Kim, In-Jae Oh, Chi Young Jung, Sang Hoon Lee, Seong Hoon Yoon, Sung Yong Lee, Tae Won Jang
Robotic-assisted navigation system for preoperative lung nodule localization: a pilot study
Jun Liu, Yu Jiang, Rui He, Fei Cui, Yuechun Lin, Ke Xu, Weipeng Cai, Zhexue Hao, Yuan Zeng, Xiangqian Chen, Hao Zhang, Jipeng Shi, Houiam Cheong, Mengxing Dong, Kaicheng U, Xiaoyan Huang, Shunjun Jiang, Jun Huang, Wei Wang, Hengrui Liang, Xingguang Duan, Jianxing He
PFKP confers chemoresistance by upregulating ABCC2 transporter in non-small cell lung cancer
Zimin Wang, Sikai Wu, Xin Chen, Jiawei Liang, Fenglai Xue, William C. Cho, Jiaqian Bao, Baofu Chen, Minhua Ye, Dehua Ma, Chengchu Zhu, Jinrong Zhu, Jianfei Shen